Veiligheid Gezinshuis

 
Alcohol- en drugsbeleid

 

 

Alcohol en/of softdrugs

●       Bezit, gebruik of handel van alcohol/softdrugs is niet toegestaan.

●       Wordt er alcohol/softdrugs aangetroffen dan wordt deze in beslag genomen. In beslag genomen alcohol/softdrugs wordt direct in het bijzijn van de cliënt door een hulpverlener door de WC gespoeld.

 

Consequenties bij overtreding

1.      Indien er sprake is van eenmalig alcohol-softdrugsgebruik volgt er een officiële waarschuwing. In de officiële waarschuwing staat minimaal de consequentie dat middelengebruik als aandachtspunt in het gezinsveiligheidsplan wordt opgenomen.

2.      In  geval  er  na  de  officiële  waarschuwing  weer  sprake  is  van alcohol/softdrugsgebruik wordt de cliënt verplicht een behandelingstraject te volgen bij Novadic Kentron. Wil de cliënt hier niet aan meewerken dan volgt de procedure opzegging verblijf.

3.      Het blijven gebruiken van alcohol/softdrugs tijdens begeleiding van Novadic Kentron kan leiden tot procedure einde verblijf.

4.      Ouders/voogd worden op de hoogte gesteld vanaf punt 1.

 

 Harddrugs

●      Gebruik, bezit en handel van harddrugs is strafbaar voor de wet en daarom uitdrukkelijk verboden.

●      Worden er harddrugs aangetroffen, dan worden deze in beslag genomen. De gezinshuisouder heeft het recht vervolgens overleg met de politie te hebben.

●      Als er vermoeden bestaat dat er sprake is van verbergen van harddrugs, dan hebben de gezinshuisouders het recht om de kamer van de betreffende jeugdige te doorzoeken.

                        Consequenties bij overtreding

●      Bij constatering van gebruik, handel en (eenmalig) gebruik van harddrugs wordt de procedure einde verblijf opgestart.

 
Roken

• Roken is niet toegestaan. Het is bij de wet verboden te roken en rookwaar te kopen voor het 18e levensjaar. Openheid wordt in het gezinshuis zeer op prijs gesteld, ook – of juist - wanneer jongeren zich niet aan de afspraken (kunnen) houden, dus wanneer er bijvoorbeeld toch gerookt wordt. Er volgt een ontmoedigingsbeleid wanneer een jongere toch rookt. Binnen de woning van het gezinshuis is geen ruimte om te roken.