Privacybeleid

Jouw rechten
Jongeren kunnen kijken op privacy in de jeugdwet hoe er met gegevens omgegaan moet worden door instanties.
Volwassenen kunnen voor meer informatie kijken op: https://www.rijksoverheid.nl

Dossier
Het gezinshuis maakt bij iedere aanmelding een online dossier in het Zorgplatform Online-Zorgplan. Online-Zorgplan werkt volgens Privacy by design principe en voldoet aan NEN7510 & ISO27001. In het online dossier worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens van het kind vastgelegd. Verder bewaart het gezinshuis informatie die nodig is voor de hulpverlening. Het gaat om de beschikking, ons plan, evaluaties, gespreksverslagen, rapportage van school en aanvullende hulpverlening en andere correspondentie.

Toegang tot het dossier
De gezinshuis ouders hebben toegang tot het dossier, evenals ingehuurde pedagogisch medewerkers. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, indien noodzakelijk, in het dossier kijken.

Informatie doorgeven
Het gezinshuis mag geen informatie doorgeven aan derden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van degene waarover de informatie gaat. In de wet is een aantal situaties beschreven waarin wel zonder toestemming gegevens mogen worden verstrekt.

Bewaartermijn
Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaard moet worden.

​Inzien dossier
De wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt jonger dan 16 jaar heeft recht op inzage. Als een jongere 16 jaar of ouder is, kan de wettelijke vertegenwoordiger het dossier alleen inzien, wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf inzage vragen. Jij kunt ons gezinshuis hierom vragen.


​Correctie van gegevens
Als je meent dat er onjuiste, niet relevante of onvolledige gegevens zijn opgenomen, kun je verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering. Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de gezinshuisouders.
Stuur een email met je verzoek naar ingeborg@gezinshuisnieuwestart.nl
Klik hier voor een voorbeeldbrief.

​Vernietiging van gegevens
Je kunt vragen om vernietiging van de gegevens van jou of jouw kind. Je kunt ook vragen om de vernietiging door te geven aan alle instanties waarmee jouw gegevens gedeeld zijn. Als een ander persoon belang heeft bij het bewaren van de gegevens of als vernietiging volgens de wet niet mag, kan het gezinshuis hier niet aan voldoen.

Klik hier voor een voorbeeldbrief.