Kennismaken

Orthopedagogische ondersteuning

Gezinshuis Nieuwe Start ontvangt orthopedagogische ondersteuning van een onafhankelijke gedragswetenschapper.
K2o

Medezeggenschap


De medezeggenschap van jongeren binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld afhankelijk van leeftijd en capabiliteit:


- Inspraak bij het hulpverleningsplan

- Inspraak in het pedagogische klimaat

Vertrouwenspersoon


Jongeren en hun ouders / verzorgers van Gezinshuis Nieuwe Start kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de stichting AKJ.
 AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulpOntevreden of een klacht 

Gezinshuis Nieuwe start is aangesloten bij het Klachtenportaal-zorg.
Bent u cliënt en ontevreden over een  zorgaanbieder. U kunt terecht bij de klachtenregeling  bij Klachtenportaal Zorg!
Neem contact op via de onderstaande link. De klachtenfunctionaris zal uw bericht beantwoorden per mail of telefoon.
Klachtenportaal-zorg

Veiligheid


Gezinshuis Nieuwe Start onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jongeren in het gezinshuis door bureau K2O. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jongeren anoniem invullen.


Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Protocollen


Gezinshuis Nieuwe start denkt er over na of zij protocollen nodig hebben en zo ja welke. Wat moet, dat moet, dus in ieder geval geldt dat we bij signalen van huiselijk geweld werken met de meldcode.

Kwaliteitshandboek

Gezinshuis Nieuwe start maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling.

Methodisch handelen

Gezinshuis Nieuwe start heeft kennis van en ervaring met verschillende methodieken. We kijken naar het individu en stemmen daar ons handelen op af, zolang dit niet in conflict is met het algemeen belang van het gezinshuis. We putten daarbij uit de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling.